Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ulnow.pl.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, ochrony i wykorzystania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i produktów oferowanych poprzez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ulnow.pl (dalej nazywany Serwisem), przez właściciela Serwisu tj. przedsiębiorstwo wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki tj. Ulnow Michał Nowicki, numer NIP 6392011414, numer REGON 366122308.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poprzez Serwis jest Ulnow Michał Nowicki z siedzibą przy ul. Szpitalna 8c/4 47-470 Wojnowice, numer NIP 6392011414, numer REGON 366122308.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają lub zobowiązują Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [szczegóły: Polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątkiem jest konieczność udostępnienia ich dostawców usług niezbędnych do realizacji Państwa zapytania lub zamówienia.

Dostawcami usług z których korzystamy w celu realizacji zamówień i/lub zapytań są zależnie od rodzaju usługi lub produktu:

8.1 W przypadku produktów wymagających dostawy do Klienta, korzystamy z następujących firm spedycyjnych:

a) AlleKurier.pl: AlleKurier Sp. z o.o. w Krakowie (30-149), ul. Balicka 12A lok. B4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000430370.

8.2 W sytuacji gdy Klient wybierze elektroniczną formę płatności Administrator przekazuje pozyskane Dane Osobowe w zakresie niezbędnych do realizacji płatnośc, agentowi rozliczeniowemu, którym jest:

a) PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

8.3 Państwa Dane Osobowe mogą być udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa zobowiązują do tego Administratora.

8.4 W przypadku gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie od Ulnow Michał Nowicki i jego partnerów biznesowych informacji marketingowej drogą elektroniczną, możemy wykorzystać powierzone nam dane do przygotowania i wysyłki takiej informacji przez nas lub wybranego przez nas usługodawcę. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów przekazywania informacji marketingowej.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ulnow.pl oraz jego właściciela. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.